Ch c v cung ng l i T p 25 S 1 K 2

Câu này chép: “Sự khôn ngoan được các công việc của mình chứng minh là đúng.” Một số bản Kinh Thánh dịch từ các công việc là “con cái” (đc. chú thích 4). Theo một ý nghĩa, chúng ta con cái của sự khôn ngoan, vì Đức Chúa Trời Cha của ...

Ch   c v    cung    ng l   i T   p 25 S    1 K   2

Số ra kì này của tạp chí Chức vụ cung ứng Lời bao gồm trọn bộ ghi âm và ghi hình mười hai sứ điệp được phát trực tiếp từ Anaheim, California trong kì huấn luyện bán niên vào tháng 12 năm 2020 về nghiên cứu kết tinh sách Gióp, Châm Ngôn, và Truyền Đạo. Lời then chốt trong phần bên dưới là khái quát và tóm tắt của lẽ thật trọng yếu và các gánh nặng chính trong mười hai bài này.

More Books:

Chức vụ cung ứng lời Tập 25 Số 1 Kì 2
Language: en
Pages:
Authors: Suối nước sống
Categories: Architecture
Type: BOOK - Published: 2021-09-15 - Publisher: Suối nước sống

Số ra kì này của tạp chí Chức vụ cung ứng Lời bao gồm trọn bộ ghi âm và ghi hình mười hai sứ điệp được phát trực tiếp từ Anaheim, California trong kì huấn luyện bán niên vào tháng 12 năm 2020 về nghiên cứu kết tinh sách Gióp,
DÒNG LỆ HẠNH PHÚC
Language: en
Pages: 350
Authors: Hung Bui
Categories: Fiction
Type: BOOK - Published: 2014-05-28 - Publisher: Xlibris Corporation

Heartbroken after surviving from an unexpected car accident with his wife Jennies, Brian is desperate and giving up all hope to live without her. He engulfs in silence, misery and alcoholic. But when he forces himself to accept a job from his father in law, also is his boss, which
Truyen ngan - Dieu bi mat
Language: en
Pages: 448
Authors: Han Nhu
Categories: Family & Relationships
Type: BOOK - Published: 2015-11-04 - Publisher: MintRight Inc

If one says that love is the nice dream, the love story is the Mystery of this dream. In the romantic atmosphere of Ha Noi, their troubled romance starts.
Truyen ngan - Thuong nho muoi hai
Language: en
Pages: 249
Authors: Bang Vu
Categories: Juvenile Nonfiction
Type: BOOK - Published: 2014-09-29 - Publisher: MintRight Inc

"Muoi hai" in this book title means twelve months in a year which according to the author, "each month has its own plaintive beauty, personal nostalgia ...". Vu Bang conveys his sweet memory about Hanoi by the beauty of culture, lifestyle, food art etc. and especially the deep love of
Vietnamese-English Bilingualism
Language: en
Pages: 175
Authors: Ho-Dac Tuc
Categories: Language Arts & Disciplines
Type: BOOK - Published: 2003 - Publisher: Psychology Press

This book is concerned with three central issues: the universality of constraints on code-switching, the nature of the relation between language contact and bilingualism, and the social and linguistic components that facilitate code-switching.