Psychoanalyse anno nu

In de onderwereld zou veel meer uitgewisseld worden over al of niet geslaagd bedrog , maar dan wel beschermd door een beroepscode ... Een enkele test is redelijk bedrogbestendig , maar op het internet is veel informatie te vinden die de ...

Psychoanalyse anno nu

In 2006 vond, 150 jaar na de geboorte van Sigmund Freud, het Freud-festival plaats. In deze bundel worden klassieke thema's als 'dromen', 'seksualiteit' en 'de divan' vanuit de huidige psychoanalytische theorie en praktijk besproken. Tevens aandacht voor onder meer: een moderne psychoanalytische visie op organisatie en leiderschap; opvoeding, geweld, (seksueel) trauma, misdaad, narcisme, religie; moederschap; de verbinding tussen psychoanalyse en recente neurobiologische inzichten.

More Books: